Seatex GSP

宅男盒子首页 - 中粘度復合型糊料,適用于滌綸搖粒絨、不倒絨、珊瑚絨 

宅男盒子首页 - 冷水可溶易化糊,刮印性好,不堵網     

- 滲透性好,得色量高,勻染性好,粘度穩定    

宅男盒子首页 - 脫糊性好,手感柔軟      

- 防腐性好,易存貯       

- 不含APEO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

宅男盒子首页    外觀:米色粉末

   離子性:陰離子

   成糊率:8%

宅男盒子首页    粘度:30,000cps

   PH值:6~8