Seatex SH900

- 中粘度復合型糊料,應用最為廣泛的分散印花糊料

宅男盒子首页 - 冷水可溶易化糊,刮印性好,不堵網   

- 得色量高,勻染性好,粘度穩定    

- 脫糊性好,手感柔軟      

- 防腐性好,易存貯       

宅男盒子首页 - 不含APEO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   外觀:米色粉末

   離子性:陰離子

   成糊率:8%

宅男盒子首页    粘度:30,000cps

宅男盒子首页    PH值:6~8